Winrock

приложения

У дома »  приложения

Обслужвани пазари:


Нефтохимически
Нефт и газ
Генерация на енергия
ядрен
Вятърна енергия
Океан Инженеринг
Тежка техника
Subway Engineering
Екологично инженерство

Оборудване, в което се използват продуктите на winrock:


клапан
помпа
Съд под налягане
турбина
Кораб
Bolier
мост
Топлообменник
Подводно оборудване
Wellhead оборудване
Минно оборудване
Електрически машини
Ядрен реактор
тръбопровод